درخواست دمو رایگان BigBlueButton
درخواست دمو رایگان BigBlueButton

برای درخواست سرویس آزمایشی رایگان سیستم آموزش آنلاین بیگ بلو باتن، می‌توانید در فضایی اختصاصی با دوستان یا همکاران خود آنلاین شده و با محیط، امکانات و ابزار این پلتفرم آشنا شوید.

درصورت تمایل به استفاده از دمو رایگان این پلتفرم لطفاً از طریق قسمت پشتیبانی سایت در گوشه‌ی پایین سمت چپ و یا فرم زیر اقدام به ارسال پیام بنمایید .