ساخت برچسب در مودل

by | 1400/06/30 | آموزش مودل

در این قسمت از آموزش ها می‌خواهیم به درسی که ساخته‌ایم، یک برچسب اضافه کنیم.

همانطور که در آموزش‌های قبلی گفته شده، از لیست فعالیت‌ها «برچسب» رو انتخاب و روی آن کلیک می‌کنیم.

همان ابتدا روی باز شدن همه می‌زنیم تا همه‌ی قسمت‌ها و تنظیمات باز شود و با همدیگر تمام قسمت‌های آن را مرور کنیم.

قسمت اول مربوط به متن برچسب است. قسمت بعدی تنظیمات عمومی ماژول را نشان می‌دهد که در دسترس بودن و شماره شناسایی این فعالیت را شامل می‌شود.

قسمت بعدی مربوط به محدود کردن دسترسی به این برچسب‌ می‌باشد که می‌توانید تنظیم کنید، چه کسی یا چه گروهی با چه مشخصاتی می‌توانند به این قسمت دسترسی داشته باشند. قسمت بعدی مربوط به تکمیل این فعالیت است که ردیابی تکمیل و تاریخ تکمیل را شامل می‌شود.

قسمت بعدی هم مربوط به برچسب‌ها و تگ‌های این فعالیت است. قسمت آخر نیز تنظیمات شایستگی این فعالیت را داریم که می‌توانید در این قسمت مشخص کنید به محض تکمیل فعالیت چه اتفاقی بیافتد.

بعد از تنظیم کلیه قسمت‌ها، روی «ذخیره و بازگشت به درس» می‌زنیم تا این برچسب در داخل درس شما ثبت و ذخیره شود.

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *